Test znalostí měření teploty

  1. Dokresli slopce rtuti na teploměrech podle uvedených teplot
                        stupnice
                              a)  t = 14 ºC                                                   b) t = - 3 ºC                                              c) t = 37,6 ºC


     2.  Z obrázku přečti a zapiš :


teploměr 3


  1. Jaký je měřící rozsah stupnice
  2. Jaké změně teploty odpovídá 1 dílek stupnice
  3. Jaká je odchylka měření
  4. Kolik ukazuje teploměr
  5. O jaký druh teploměru se jedná
      3. Z grafu, který znázorňuje průběh teploty během jednoho dne , urči:

        graf

  1. Jaká je nejvyšší teplota, kterou graf ukazuje ?
  2. V kolik hodin byla tato teplota naměřena ?
  3. O kolik stupňů vzrostla teplota mezi 6 hodinou a 14 hodinou ?
  4. V kolik hodin naměřili - 4 ºC ?

zpět